Volta Logo Loader
חזרה לעמוד הראשי חזור

מהם מסלולי המימון הקיימים?

פברואר 2021 1 דק׳ קריאה
מהם מסלולי המימון הקיימים?

אתם שאלתם, אנחנו עונים – מהם מסלולי המימון הקיימים?

וולטה סולאר מציעה 3 מסלולי מימון

  1. מסלול רכישה
  2. מסלול השכרה
  3. מסלול שותפות

1. מסלול רכישת מערכת סולארית – היא השקעה מניבה לכל דבר שבה אתם בעלי המערכת.

במסלול זה אתם מממנים את עלויות ההקמה, ולאחר מכן נהנים מתשואה שנתית גבוהה של15% ועד 20% לאורך חיי המערכת. תחזוקת המערכת תיעשה בידיכם או בידי הצוותים שלנו אם תבחרו להתקדם בהסכם התחזוקה.

2. מסלול השכרה – במסלול זה אתם לא נדרשים לשלם דבר. נשכור מכם את הגג ונישא בכלל עלויות המימון, ההתקנה, התחזוקה והביטוח.
נקים מערכת סולארית בבעלות שלנו בתמורה לדמי שכירות קבועים על השימוש בגג.

3. מסלול שותפות מסלול הזהה למסלול ההשכרה, אנחנו נושאים בכל עלויות ההקמה ובמקום תשלום קבוע, נחלוק בהכנסות מחברת החשמל.

למה אתם
מחכים?
*8121
  • 1
    פרטים אישיים
  • 2
    סוג המבנה